Çamşıh Ozanları

aliertekin mehmetalikarababa alirizayalcin fezullahcinar mahmuterdal
ali metin
aliertekin mehmetalikarababa alirizayalcin fezullahcinar mahmuterdal
Çamşıh Türkü sözleri toplu halde PDF Yazdır e-Posta
Ali Haydar Yalçın tarafından yazıldı.   
Perşembe, 02 Şubat 2012 15:00

ÇAMŞIH TÜRKÜ SÖZLERİ

Çamşıh türkü sözlerinden bazı örnekler yazdım. Bu türküler sanatçılarımız tarafından zaman zaman söylenen türkülerdir. Burada bazı türküler vardır ki yazarı belli değildir ve hiç bir repertuara da kayıtlı değildir ANONİM dir. Ancak yıllardan beri söylenip günümüze kadar gelmiş çoğu türkülerimizde Çamşıh dışında kendi türküleri gibi çalınıp söylenmektedir. Örnek verip türkü seven dostlarımızı incitmek istemediğimden yazmıyorum ama tamamı arşivlerimizde mevcuttur. Türküler için yazılan hikâyeler de vardır. Burada yer darlığından türkü hikâyelerini yazmayacağım.


GELMİŞLER Kİ YÂRİ BENDEN ALALAR

Gelmişler ki yâri benden alalar
“oy gürcüm, gürcüm”
Benden alıp yâd ellere vereler
“oy gürcüm, gürcüm”
Vura, vura kollarımı kıralar
“oy gürcüm, gürcüm”
Can gerek ki bu yaraya dayana
“oy gürcüm, gürcüm”
“dur yolcum, yolcum”

Pınarın başında neyidi işin
“oy gürcüm, gürcüm”
Kiminen oynadın bozuldu başın
“oy gürcüm, gürcüm”
Seni bana vermez küçük kardeşin
“oy gürcüm, gürcüm”
Kör ola gözlerim görmez olaydım
“oy gürcüm, gürcüm”
“dur yolcum, yolcum”

Gurban olam gözlerinin içine
“oy gürcüm, gürcüm”
Seni bana vermiyorlar suçum ne
“oy gürcüm, gürcüm”
Ver elin elime kaçıram seni
“oy gürcüm, gürcüm”
Sığmadık mı Çamşıh ının içine
“oy gürcüm, gürcüm.”
“dur yolcum, yolcum”
Bu Çamşıh Türküsü Çamoağa  “Gürpınar”köylümüz Celal ÇINAR’a aittir.


YAZ AYIDA GÜZ AYINA


Yaz ayıda güz ayına bağlıdır
Benim yârim kırmızılı allıdır
Çamşıhı dolusu hep güzel olsa
Benim başım bir sunaya bağlıdır
Ölem,ölem ben ölem

Güz ayları geldi hava soğudu
Benim ahtım nazlı yarda çoğudu
Ellere ayrılık vardı bize yoğudu
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Ölem, ölem ben ölem

Yüce dağ başı bana yurt olur
Mor koyunda sürüye dert olur
Bir yiğitte sevdiğini almazsa
Ölmez ama yüreğine dert olur
Ölem,ölem ben ölem
Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.


ACI KAVAK OLAM
Acı kavak olam dalım olmasın


Yârim güzel olsun malım olmasın
Yârim dam başına çıktığı zaman
Esme acı poyraz benzi solmasın

Akşam oldu bugün niye aşmıyı
Soyha gönül bildiğinden şaşmıyı
Doldurdum kadehi verdim eline
Yârim kahırlanmış bu gün içmiyi
Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.

 HARINAN

Aşağıdan gelir harınan yar harınan
Yarı soğuk almış bir incecik terinen
Hasta oldum hastanede yatarım
Yanıma gelmedin çürük narınan

Nazlı yârin kavalı da tunç imiş
Ekin biçmiş bilekleri incimiş
Çamşıh elinde bir güzel sevdim
Hemi güzelimiş de hemi gencimiş.
Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.

AĞLAMA
Aldı şu sinemi dert ile sızı


“suna gelin ağlama”
Beraber geçirek baharı yazı
“derdi güzel ağlama”
Sen bir koyun olda bende bir kuzu
“suna gelin ağlama”
Beraber geçirek baharı yazı
“derdi güzel ağlama”

Şu karşı yolların cılga yolları
“suna gelin ağlama”
Çağlayıp akıyor dere suları
“derdi güzel ağlama”
Bize mesken oldu gurbet elleri
“suna gelin ağlama”
Soldu mu yar ömrümüzün gülleri
“derdi güzel ağlama”
Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.

TREN KURBAN OLAM

Tren kurban olam gittiğin yola
Beni nazlı yâre götür müsün?
Adaklar adasam Hüseyin Abdal’a
Beni muradıma erdirir misin

Yârim küçük ama benzi kırmızı
Bilemiyim hangi dağın Nergizi
Adaklar adasam Hüseyin Abdal’a
Bilmem ki yar kavuşturur mu bizi


Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.


GÜL DALINA KONMUŞ

Gül dalına konmuş bülbül yavrusu
Ben o yâre dayanamam doğrusu
Bana derler senin yârin hangisi
Orta boylu kalem kaşlı kendisi


Pınarın başında yosunlu taşlar
Yâre selam söylen gökteki kuşlar
Söyleyin o yâre yazmasın mektup
Kapanan yaralar yeniden başlar
Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.

TURNALAR
Çamoağa ile Mamoağanın arası
Yaktı beni kaişlarının karası
Çok doktora gittim yoktur çaresi
Birde benim için ötün turnalar

Çamoağadan Mamoağaya yol gider
Güzellere deste deste gül gider
Dediler yârini yâd eller eder
Yüreğimde ilgıt ilgıt kan gider
Birde benim için ötün turnalar

Ç.ıkın dökmeye seyir eyleyin
Yavaş yavaş Çamşıhını boylayın
Benden nazlı yâre selam söyleyin
Birde benim için ötün turnalar

Bir çift turna uçurdum dökme dağından
Geldi geçti Çamşıh’ının sağından
Öyle vakti, kuşluk çağından
Birde benim için ötün turnalar

Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.
Sn. Rahmi Saltuk ve Ruhi Su bu türküyü  meşhur etmişlerdir. Rahmi Saltuk Çamşıh ağzı türkü olduğunu her fırsatta söylemektedir.


BİLMEM BU FELEĞİN


Bilmem bu feleğin bende nesi var
Her vardığım yerde yar ister benden
Sanki benim mor sümbüllü bağım var
Zemheri ayında gül ister benden
Yoruldum da yol üstüne oturdum
Güzeller başıma derilsin diye
Gittim padişahtan ferman getirdim
Her kez sevdiğine sarılsın diye
Evlerinin önü zeytin ağacı
Dökülmüş yaprağı kalmış siyeci
Eğer senin gönlün bende yok ise
Sen bana kardeş de, ben sana bacı
Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.


GİRKİ GÖRESİN


Aşk ateşi yanar dumanı olmaz
Aşkın ateşine yan ki göresin
Küçücük gölde fırtına olmaz
Şu koca ummana dal ki göresin

Düz ovaların yolları gitmez
Yüksek tepelerin dumanı bitmez
Nefesin tükenir soluğun yetmez
Şu yüce dağlara çık ki göresin

Kişi tanrısını ararsa eğer
Tanrı kişinin içinde derler
Açar kollarını semah dönerler
Bizim cemimize gir ki göresin

Sırrımızı hiç bir kişi çözemez
Kişi kıymetini kendi bilemez
Çıplak göz ile sevgi görülmez
Gönül kapısını aç ki göresin

Kimisi parayla pulla avunur
Kimisi tekmeyle tokatla vurur
Kimisi arkandan küfür savurur
Hele bir yıkılda düşkü göresin

Derbeder Ali’yim yaşam sürecek
Bu gözler daha neler görecek
Gün gelip ölecek o da gidecek
Konup göçenlere bak ki göresin.

Not. Bu Çamşıh türküsü şair Ali Sönmez tarafından yazılmış, Ersan Erdoğu tarafından bestelenmiştir.

GÜLE BENZİYOR


Uzaktan göründü hüsnü cemali
Salınıp gelişi yara benziyor
Zannettim ki has bahçeye girmişim
Yüzündeki gamze güle benziyor

Bir baktım endamı huri misali
Bir baktım zalime benziyor hali
Bir baktım dünyada yoktur haberi
Uzaktan duruşu ele benziyor

Gelipte Hasan’ı görmedi bile
Bir tanrı selamı vermedi bile
Rüzgâr gibi geçti durmadı bile
Halimi görmeyen köre benziyor

Not. Bu Çamşıh türküsü şair Hasan Yalçın tarafından yazılmış, Ersan Erdoğu tarafından bestelenmiştir.

GÖNÜL


Üzülme kış diner bir gün dağında
Sabahı olmayan gün olmaz gönül
Böyle kibirlenme aşkın bağında
Hazanda solmayan gül olmaz gönül

Benliğin arşından bir yere in de
Seyret ki neler var aşkın ceminde
Bir muhip gerekir hakkın deminde
Mecnun’u olmayan çöl olmaz gönül

Bu yolun cananı gayet nazlıdır
Bakışı gevherdir hoş avazlıdır
Bir katrede bin keramet gizlidir
Damlayı bilmeyen göl olmaz gönül

Gâhî Nesimi ol hakkın darında
Gâhî Pir Sultan ol aşkın narında
Bir yâre bel bağla dost katarında
Gövdeden tutmayan dal olmaz gönül

Aşığın serveti ah ile zardır
Kışları çetindir yolları kardır
Her yolun sonunda o canan vardır
Menzile varmayan yol olmaz gönül

Not. Bu Çamşıh türküsü Ali Haydar Timisi  tarafından yazılıp bestelenmiştir.

ÇAMŞIH ELİ


Çamşıh’lı bilir yolu yordamı
Çalıp söylemekle geçer her demi
Muhabbeti, sazı sözü erdemi
Ararsan bulursun Çamşıh elinde

Şu âleme hoş görüyle bakanı
İnsanın yerine türkü yakanı
Yakasına kırmızı gül takanı
Ararsan bulursun Çamşıh elinde

Yaban atma ozanların sözünü
Bağlamamış isen gönül gözünü
İnsanlığın uygarlığın özünü
Ararsan bulursun Çamşıh elinde.

Not. Bu Çamşıh türküsü sanatçımız Hüseyin Karakoç tarafından yazılıp bestelenmiştir.

ÖTÜŞÜR KEKLİKLER

Ötüşür keklikler konar taşlara
Kurban olam sendeki karakaşlara
Gel otur yanıma muhabbet edek
Ben de karışayım gönü hoşlara

Şu tarlanın ekininden burcundan
Yedi sene bekâr gezdim ucundan
Bana gelseyidin zalımın kızı
Bilmem ki yar ölür müydün acından

Elmalıya vardım atıyor şafak
Kış olduğundan mesken tutamam eyvah
Gitsek mahkemeye yaşın çok ufak
Korkuyum sevdiğim alırlar seni

Not. Bu Çamşıh türküsü Anonim olup şair ve sanatçımız Ali Sönmez tarafından derlenmiştir.
GÜÇÇÜK GELİN

Keklik uçtu dağa düştü
Şavkı bizim bağa düştü
Gurban olam güçcük gelin
Benim gönlüm sana düştü

Sular akar taşa değer
Kiprikleri kaşa değer
Gurban olam güçcük gelin
Bir gün de baş başa değer

Şu tarlanın oylumuna
Kuşlar konar yaylımına
Gurban olam güçcük gelin
Geldik yolun ayrımına

Bu Çamşıh Türküsü Çamoağa “Gürpınar”köyünden Hacı İbrahim Çınar'a aittir."Ozan Feyzullah Çınar'ın abisidir"

LELEM
Ne incecik boyun var lelem
Fındık çubuğu gibi leley
Eğil,eğil öpeyim lelem
Öyle duruşun gibi lelem

Dama çıkma üşürsün lelem
Güzellikte meşhursun leley
Ne kötü de huyun var lelem
Elinen buluşursun leley

Saçın sarı sarısın lelem
Selvi kavak dalısın leley
Sana çirkin demişler lelem
Çamşıhının gülüsün leley

Bu Çamşıh Türküsü Balo ağa köyünden Hasan Karakuş “hasan çavuş” a aittir. Derleyen, besteleyip türkü ve plak yapan şair ve ozan Ali Rıza Yalçındır.

ÖLÜYÜM
Atatürk bakışlım, ey hilal kaşlım
Ta can damarımdan vurdun ölüyüm
Gazi yürüyüşlüm keklik sekişlim
Ta can damarımdan vurdun ölüyüm

Gene kimi öldürdün ellerin kanda
Yarın sormazlar mı ulu divanda
Sen güler oynarsın dertlerin bende
Bu derdi başıma sardın ölüyüm

Bu Çamşıh Türküsü ANONİM türküdür.


KÖYÜM
Şu gurbeti adım adım dolaşsam
Köyüm benim ben köyüme giderim
Sosyeteye çok lükse de alışsam
Köyüm benim ben köyüme giderim

Yaylasında koyun, kuzu güttüğüm
Küçük yaşta ilkokula gittiğim
Tarlasında kara saban tuttuğum
Köyüm benim ben köyüme giderim

Şu Derviş Çınar'ìn derdi çilesi
Köylü olmuş şehirlinin kölesi
Geçim derdi başımızın belası
Köyüm benim ben köyüme giderim

Bu Çamşıh Türküsü Çamoağa “Gürpınar”köyünden Ozan Derviş Çınar tarafından yazılıp bestelenmiştir.

Not. Yukarıdaki liste Divriği Kültür Envanteri kitabına gönderilmiştir.

Son Güncelleme: Pazartesi, 21 Temmuz 2014 10:18
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile